Sosial nettverksteori i hverdagen

I dette innlegget skal jeg skrive litt om hvordan sosial nettverksteori kan trekkes inn i hverdagen, for etter hvert som høsten har gått og vi er blitt bedre kjent med emnet har det vært lettere å trekke paralleller til hverdagen. Mye av det som blir tatt opp på forelesningene er gjerne i et mye større skala enn det du har rundt deg i hverdagen, men likefullt er det der.

Sosiale nettverk med sterke- og svake-bånd, spillteori, trafikknettverk, matching market og homophily, for å nevne noen, er noe som skjer rundt oss hele tiden, men det er først i høst jeg har tenkt over hvordan dette faktisk påvirker min hverdag.

Sosial nettverksteori er ikke noe man nødvendigvis går og tenker over hvordan det påvirker deg før du er blitt gjort oppmerksom på dette. Da først «ser» du alt du ikke så tidligere. Når dine gode venner treffer hverandre tilfeldig på et utested uten å kjenne hverandre fra før og du får en snap i løp av kvelden «traff på denne hyggelige jenten! Morsomt at du kjenner henne» har ikke min første tanke tidligere vært dette er en triadisk tillukning, men at verden er liten! Nye forbindelser oppstår hele tiden, på triadisk tillukning der to blir venner hvis de har en fellesbekjent eller en fokal tillukning der to blir venner hvis de har et sted eller lignende som begge er knyttet til. Denne høsten har jeg og min samboer trådd inn i en ny rolle som småbarnsforeldre, og med dette har det dukket opp en del nye utfordringer og nye nettverk. Barselgruppen og de som er med i denne har typisk blitt bekjente via en fokal tillukning, nemlig helsestasjonen. I forbindelse med tilskudd til familien har vi og gått fra svake bånd til sterke med andre vennepar som er i samme situasjon.

Andre ting som jeg er blitt mer oppmerksom på er at spillteori ikke nødvendigvis er kun hvilken strategi jeg skal ha under et brettspill på lørdagskveld med vennegjengen.  Det kan trekkes inn i nesten alle valg jeg tar.  Et spill i spillteori er ikke det som det høres ut som, et spill er nemlig en situasjon, og mitt valg blir påvirket av hvordan andre rundt meg velger. Både positivt og negativt, som oftest vet jeg hvilke konsekvenser et valg kan ha. Og like ofte vet jeg at mine medspillere også vet dette, både sine og mine utfall.  Mennesker er egoister av natur og jeg vil alltid det beste for meg og mine, jeg velger den beste payoff der det er mulig. Hvorfor ikke? Hva tjener jeg på å ikke velge en dominant strategi for å sikre meg og min lille? Men, en ting er hva som blir valg utenfor våre fire vegger, men hjemme bør man gjerne opprette Nash-likevekt. Klarer vi det har det vært en god dag! Da vil verken jeg eller min samboer avslutte “dagens spill” og angre på et av trekkene som ble gjort ut i fra hvilke trekk den andre har gjort.

Tidligere har jeg, som andre, vært interessert i å komme meg fra A til B raskt når jeg er ute å kjører, men med en ekstra faktor som grining til småen i baksete setter virkelig trafikk nettverk i ett nytt perspektiv.  Vi skulle på visning på et nydelig hus denne søndagen som var og  dørene åpnet kl 1400. Småen hadde vært i dårlig humør, det hjelper ikke når bilsete kommer fram og småen skjønner at det er biltur i vente. Her må altså gjøres noen valg, hvilken rute fra sentrum til Alvøen er raskest?

Søndager er gjerne ikke den mest trafikkerte dagen, men hvis vi antar at det er 1500 biler som skal fra sentrum til Alvøen og det er to ruter som kan bli kjørt (via Loddefjord og Haakonsvern eller motorveien til Sotra).

X er antall biler som kjører fra sentrum via Loddefjord og til Alvøen og Y er for den andre ruten. Den totale reise tiden for første ruten er antall biler x / 100 + 10 og for den nedre ruten er kjøre tiden på 10 + antall biler y/100.

Den totale reise tiden for begge ruter er 1500/100 + 10 = 25 minutter.

(bilde)

Mer enn en gang har jeg lurt på hvorfor det ikke er tunnel gjennom fjellet slik at de som ikke skal på Sotra eller Askøy kommer seg fortere hjem i ukedagene. På en søndag er det ikke noe problem, men hvor lett hadde det ikke vært om det kom en tunnel rett du må ta valget å kjøre via Loddefjord eller fortsette på motorveien mot Sotra.

Tiden i min ønske tunnel er satt til 0, dette fordi jeg ønsker selvfølgelig at når det kommer ny tunnel, så skal denne ha såpass kapasitet. Etter å ha regnet på dette ser jeg at vi ville endt opp med Braess’ paradoks, da endringen i trafikknettverket faktisk vil gjøre at det vil ta lengre tid med den nye veien. Ruten ville da blitt på  1500/100 + 0 +1500/100= 30 minutter. Gjerne like greit at det ikke blir bygget noe der..

Matching market er et nytt og mer passende term for det jeg kalte «Småen kabalen», noe som forekommer relativt ofte. Her er det nemlig første barnebarn på begge sider og det er besteforeldre i kø for å passe. Vi har hatt en liste over aktiviteter som skjer framover, som forelesninger på onsdag, lab på fredager og diverse aktiviteter i løp av helgene. Det ble satt opp en bipartite graf og fordelte dager på besteforeldre ut i fra hva de ønsket av dager. Vi var ganske heldig og ente opp med perfekt tildeling av dager! Alle settene med besteforeldre er såpass ivrig at her var det flere muligheter ganske ofte. Hadde ikke dette løst seg så fint som det gjorde måtte vi nok ha satt en pris på de forskjellige dagene slik at det ble en fordeling ut i fra hva market matching pris ville blitt.

(bilde)

Homophily er et interessant del av pensum, og det er morsomt å se hvor godt det stemmer med homophily i et nettverk. Ved å se på mitt eget nettverk er det ganske tydelig at det er venner som ligner på meg selv, innen sosiale aktivitet, utdanningsnivå, alder og interesser. Og det er iallfall tydelig at den sosiale innflytelsen på hverandre har virket når hele 6 vennepar har fått barn i perioden mai-september i år. Det hender mer enn en gang at fargekombinasjoner i klær er likt, vi har ser samme TV-serie og alle var enig om at valget var gått riktig vei. Det som er spennende er å se om vi er i et homophily nettverk eller ikke blandt de venneparene vi er mest med og om det er mest barn der. Får når jeg ser på nettverket, så er det overrepresentativt med par som har barn. Vi har 8 vennepar vi tilbringer mye tid med, og av de 8 er det nå 6 par som har fått barn. Om vi setter opp regnestykket for å sjekke om det er homophily eller ikke får vi;

Antall noder er 8, der p er de med barn 6 og q er de uten 2. Antall kanter mellom disse parene er 3.

(bilde)

2pq= 2 *3/4*1/2 = 3/8 og antall kanter delt på antall noder gir også  3/8. Det vil si at det ikke er et homophily nettverk, da regnestykket med 2pq skulle vært større enn kanter delt på noder.

Konklusjonene er ganske enkel, sosial nettverksteori er mye større enn det jeg kunne forestilt meg før jeg startet med emnet. Det finnes over alt og i alt noe som gjøre dette til et stort emne og viktig.

 

Litteraturliste:

David Easley and Jon Kleinberg. 2010. Networks, Crowds and Markets.
Cambridge University Press.