Ebola og en liten verden

Ebola og en liten verden

 

Ebola sykdommen er et virus, som ble påvist for første gang i 1976 og ble for alvor kjent i 1995 da den hadde et utbrudd i Kongo der 220 av 240 smittede døde av viruset. Utenom det har det kun vært mindre utbrudd opp gjennom årene (Se figur 1 og figur 2). Det utbruddet som er i Afrika er det største noen gang og har hittil krevd over 4000 menneskeliv.

Figur 1 Utbrudd av Ebola fra 1976 til 1902
Figur 1 Utbrudd av Ebola fra 1976 til 2012. Kilde http://no.wikipedia.org/wiki/Ebola

 

Figur 2 Oversikt over døde og smitta

Figur 2 Oversikt over antall smittede, døde og dødelighet i % fra 2012-1976 (Kilde: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/ dato: 07.10.2014) Dersom det var flere tilfeller i løpet av et år er de tallene lagt sammen. Tilfeller under 2001-2002 er i figuren kalt 2001 for å få den til å se best mulig ut.

Utbruddet som i dag herjer i Afrika i dag startet i/rundt hovedstaden i Guinea, Conakry, og har spredd seg videre til landene Sierra Leone, Senegal, Nigeria og Liberia. Liberia er det landet som er nå er blitt hardest rammet med over 2000 døde så langt. Hva som er kilden til dette utbruddet er man ikke sikker på. Det spekuleres i om det var en mann som kom til Conakry og hadde med seg smitten. Helsemyndighetene i Guinea har nå dreid fokuset over til at denne smitten kan stamme fra flaggermus.

Det at Ebola viruset sprer seg så raskt og så mange blir smittet på svært kort tid kan kobles til liten verden fenomenet som kort fortalt sier at en kort kjede av bekjente, ofte ikke mer enn en håndfull mennesker, som er koblet til nesten alle mennesker på jorda. I en graf vil dette si at nesten alle par av individer er koblet sammen med en kort sti gjennom bekjente i nettverket. Dersom man kobler dette opp mot spredning av sykdommer generelt ser man da at en sykdom kan spre seg raskt over store områder dersom man ikke tar sine forhandsregler.

I 1960 gjennomførte Santly Miligram det første kjente eksperimentet som viser liten verden fenomenet, han valgte ut noen personer som skulle sende et brev til en de kjente som de trodde kjente den som skulle ende opp med brevet, som igjen skulle sende det videre til en annen osv. helt til det kom fram til en bestemt adresse. Dette eksperimentet blir også kalt ”six degree of seperation” og viste at det eksisterer en kort sti mellom nesten alle par av mennesker i verden.

Kai Bunyan lagde en applikasjon som regnet ut avstanden mellom ulike personer på Facebook. Det man da fant ut var at blant 721 millioner brukere og 69 billioner vennskap var gjennomsnitts avstanden 4.74. Man fant og ut at 99,91% av Facebook brukerne hadde en kobling mellom seg og dannet en stor sammenhengende komponent. Dette kan overføres til resten av verden og viser hvor liten verden er. Dette viser også hvor raskt en sykdom kan spre seg over store avstander over relativ kort tid.

Ebola smitter kun gjennom kroppsvæsker som blod, oppkast og diaré, dette fører til at man må være i fysisk kontakt med en person som er syk av Ebola for å bli smittet selv. Som igjen fører til at Ebola viruset egner seg godt til å vise hvordan liten verden fenomenet fungerer, i motsetning til en sykdom som smitter gjennom luftrommet for da er det vanskeligere å følge stier i grafen for å vise smitte siden det kan spre seg utenom stiene mellom folk.

Det nettverket som er optimalt for å beskrive spredning av sykdommer, da spesielt sykdommer som ikke smitter via luften, er nettverk hvor det er en kant mellom to personer dersom de har hatt en kontakt som kan føre til smitte. Her bør nodene også inneholde ekstra informasjon, som tidspunkt og sted for smittekontakt. Dette for at man kan spore hvordan sykdommen har spredt seg. Man kan da se på hvem som var smittekilden til nettopp dette utbruddet. Siden det er ekstremt sjelden man har tilgang til disse dataene så brukes vennskapsnettverk, da de beskriver mye av dette men ikke det fullstendige bildet

Et eksempel på liten verden fenomenet og Ebola viruset er: En kvinnelig spansk sykepleier var den første som ble smittet uten å ha vært i Afrika. Hun ble smittet igjennom at hennes nettverk inkluderte pasienter hun traff i sin jobb på et sykehus. Her kom hun i kontakt med en spansk misjonær som hadde blitt smittet gjennom sitt arbeid i Afrika. Denne misjonærens nettverk inkluderte dermed person som var smittebærere. Dermed hadde den kvinnelige sykepleieren blitt smittet gjennom en kort vei i det menneskelige nettverket, men store geografiske avstander.

Et annet eksempel er begravelseritualene de har i Afrika som fører til at de som døde av Ebola smitte fraktes over lange avstander for å begraves der de ble født. Siden personer som døde av Ebola er svært smittsomme også etter sin død kan de smitte mange på sin vei til sitt siste hvilested, som igjen vil smitte personer som de kjenner osv. Dette er noe av grunnen til at man tror at akkurat dette utbruddet ble så stort, og siden det startet i en by er det sannsynlig at en del av de smittede ikke har sitt fødested der og ble fraktet hjem før man viste faren med det som ble gjort.

Tester om det funker
Figur 3 viser at per 23 juli 2014 var det 1201 smittede og 672 døde. Per 10. 10.2014 var det opplyst om over 8300 smittede og at døde har passert 4000.  Dette viser at bare på ca 2 måneder så har Ebola viruset spredd seg til over 7000 mennesker.
Figur 3 Oversikt over antall døde og smittede per 23.juli 2014. http://www.winnipegfreepress.com/world/uk-govt-holds-crisis-meeting-on-ebola-virus-and-warns-of-threat-no-cases-in-britain-269204971.html

Dette viser hvor fort sykdommen sprer seg gjennom koblingene mellom menneskene i verden, og hvor liten verden egentlig er. Dersom man ikke klarer å få kontroll over sykdommen snart kan den utvikle seg relativt raskt til en pandemi som vil kunne ramme mange mennesker i hele verden, og den vil bare forsette å spre seg.

 

 

 

 

 

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Ebola dato: 06.10.2014

http://arxiv.org/abs/1310.263 dato:07.10.2014

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/ dato: 11.10.2014

http://www.nrk.no/nyheter/ebola-epidemien-1.11799785 dato:11.10.2014

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation#Facebook dato: 11.10.2014

http://www.nrk.no/nyheter/ebola-epidemien-1.11799785 dato 11.10.2014