3.57 Grader separasjon

I 1929 skrev den ungarske forfatteren Frigyes Karinthy en kort-historie han kalte «Chains». I historien utfordrer den ene rollefiguren de andre. Til å finne en person på jorda han ikke kan tilkoble seg til. Ved å bruke fem eller mindre mellommenn. Dette ble opprinnelsen til teorien om seks grader av separasjon.

Seks grader av separasjon sier at: Alle personer på planeten, kan nå alle personer på planeten. Gjennom en kjede av bekjente, på kun 6 steg. Så gjennom 5 andre personer skal vi kunne klare å lage en lenke fra deg til personen du måtte ønske. Eller fra Sauegjeteren i Mongolia til bussjåføren i Sogndal.

Hvis jeg har 45 venner, som igjen har 45 venner som jeg ikke kjenner fra før, som igjen har 45 andre venner. Så vil vi i det sjette steget (456) finne, at vi har dekket 8.3 milliarder personer. Dette er rundt 700 millioner flere personer enn det bor på jorda i dag. Vi må altså ha 45 separate venner i seks ledd, for å ha nådd alle personer på jorda, med en god slant ekstra.

Men selv om antall personer på jorda stiger, er det grunn til å tro at grader separasjon mellom mennesker synker. Cornell undersøkte i 2011 gradene av separasjon blant Facebook sine 721 millioner brukere. De kom fram til at den gjennomsnittlige graden av separasjon, lå på kun 3.74.

Facebook gjentok forsøket i slutten av 2015. De kom da fram til at separasjonen igjen hadde gått ned. Da var den på 3.57 blant Facebooks 1.59 milliarder månedlige brukere. I ettertid av dette prosjektet har Facebooks brukere fortsatt økt. I dag har Facebook ca. 2.072 milliarder månedlige brukere.

Hvis vi tar som utgangspunkt at Facebooks grad av separasjon ikke har forandret seg, med økt antall brukere. (Antagelig sunket ettersom høyere antall brukere ga lavere grad av separasjon fra 2011-2017). Så innebærer dette at 2/7.5 milliarder mennesker tilhører en kategori hvor graden av separasjon mellom dem er 3.57. Dette utgjør 2/7.5= 0.2666 = 26.67 % av befolkningen.

Skulle man ikke lagt til grunn andre faktorer enn at resten av verden fortsatt befinner seg på 6 grader av separasjon og implementert Facebook sine tall, ville dette gitt en separasjon på 2/7.5 x 3.57 + 5.5/7 x 6 = 0.952 + 4.4. = 5.352. Altså 5.352 grader separasjon.

Siden 2015, har Facebook gjennomsnittlig økt med ca 70. millioner månedlige brukere, per kvartal. Studiene fra 2011 og 2017 indikerer at flere brukere, gir lavere grad av separasjon. Og jeg ser ingen grunn til at dette skal snu i fremtiden. Større oppslutning rundt sosiale medier har ført til en tettere tilkobling fra menneske til menneske. Teorien om at alle personer er tilknyttet hverandre med seks grader av separasjon. Vil etter mitt syn snart være: teorien om at alle er personer er tilknyttet hverandre med fem grader av separasjon.

Kilde:

Three and a half degrees of separation


https://en.wikipedia.org/wiki/Frigyes_Karinthy
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/