Mixed Strategy: A penny for your thought

There are games with no Nash equilibrium at all. For such games, we will make predictions about players’ behavior by enlarging the set of strategies to include the possibility of randomization; once players can behave randomly, one of john Nash’s main result establishes that equilibria always exist (Easley and Kleiberg, 2010, p.173). To prove this…

Informasjonsflyt og maktfordeling i systemutvikling

“Programming is a social activity.” – Robert C. Martin Systemutviklingsmetoder som brukes innen programvareutvikling kan deles inn i to hovedkategorier, tradisjonelle og agile metoder. Når en snakker om forskjellene mellom disse metodene er ikke vanlig å sette fokus på de sosiale nettverkene som formes. kan det sosiale nettverket som formes brukes til å forklare noe…

Sosial nettverksteori i hverdagen

I dette innlegget skal jeg skrive litt om hvordan sosial nettverksteori kan trekkes inn i hverdagen, for etter hvert som høsten har gått og vi er blitt bedre kjent med emnet har det vært lettere å trekke paralleller til hverdagen. Mye av det som blir tatt opp på forelesningene er gjerne i et mye større…

Spillteori og klimapolitikk

Spillteori er en teori som brukes for å simulere både atferd og valgsituasjoner for deltakere/personer som står ovenfor bestemte handlingsalternativer. Hver og en deltaker handler med eller uten informasjon om de andre deltakerne sine strategier. Teorien forsøker å forstå de individuelle valgene og gruppeatferd i strategiske situasjoner. (Spillteori, 2017). Teorien har et sett av deltakere…

Mining -the game

Bitcoin som konsept blir stadig mer allmenn kjent. Bitcoin har blitt “the currency of choice” for pirater, kriminelle, datanerder som ønsker å forbli så anonyme som mulig, aktivister og investorer. Bitcoin økosystemet har, kort fortalt, to roller: Brukere, og Minere. Brukerne gjør hva brukere gjør. De sender bitcoins seg i mellom, mens minere regner ut…

How online dating is changing society

By wva056 For the entirety of human history, couples have primarily met pretty much the same way. Either be it through mutual friends, the local bar or church. After thousands of years this has quite suddenly changed with the advance of modern technology, and this has ended up changing the stability of relationship themselves. Its clear that online dating…

Strong and weak ties i vår verden

Den digitale verden I et sosialt nettverk spiller både svake og sterke relasjoner viktige roller, men på hver sin individuelle måte. Forskjellige relasjoner er med på å bygge ut ditt digitale nettverk, og det er i hovedsak de svake relasjonene som i størst grad utvider nettverket ditt til å nå ut til flere (Easley og…

Facebook, a self-made echo chamber?

The social media platform of Facebook is as increasingly made it possible for people to live in an echo chamber, and not get input from outside of their own circle of opinions, as people increasingly consume their news from their Facebook feed.  Increasingly one can even go across borders for people of likeminded opinions and…

Homophily i festlige sammenkomster

“Like Peas in a pod”, er et bra eksempel til å forklare homophily. Vi har en tendens til å bli tiltrukket av personer med lignende synspunkter. Er det en forbindelse mellom mennesker og festligheter som tiltrekker to mennesker sammen? Stemmer det at alkohol og festligheter må være i omgivelsen for at to mennesker skal bli…