Strong and weak ties og 6 degrees of separation

Strong and weak ties og 6 degrees of separation

Strong and weak ties

Skal vi forklare hva strong and weak ties er, er det lettes å forklare dette ved hjelp av et nettverk, for eksempel et sosialt nettverk. Noen du kjenner veldig godt, noen du ofte snakker med eller er med, for eksempel et familiemedlem. Dette vil være et strong tie fra deg til dette vedkommende. Weak ties er ofte bekjente, folk du ikke snakker ofte med eller noe overhodet på mange år. Dette kan for eksempel være en du gikk i klasse med på barneskolen, men ikke har holdt kontakten med siden. Strong and weak ties blir ofte vist i sosiale nettverk og kan se om ut slik som dette:

 

 

 

Den tjukke linjen representerer et strong tie, mens den stiplete representerer weak ties. Det er også vanlige i sosiale nettverk at to personer blir venner dersom de har en felles venn. Dette blir også kalt en triadisk tillukning.

Her ser vi at A venner med både B og C. Det er derfor også sannsynlig at B og C også er venner.

 

 

 

Det er også noe som heter «sterk triadisk tillukning. Dette går ut på at node A har en sterk forbindelse (strong tie), til både node B og C, og B og C har en kant mellom seg, det spiller ingen rolle om denne er svak eller sterk så lenge den finnes. Finnes den ikke, bryter dette med sterk triadisk tillukning og blir kalt the forbidden triad. Det er veldig usannsynlig at node B og C ikke har en kant mellom seg når node A har en sterk forbindelse til begge to.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 degrees of separation

6 degrees of separation går ut på du er koblet sammen med alle på jorden ved hjelp av kun 6 steg/personer. Det kan være færre eller litt flere, men i gjennomsnitt 6. Det finnes for eksempel en nettside hvor du kan se hvor mange steg en skuespiller er fra Kevin Bacon. Da jeg besøkte denne nettsiden fant jeg ut av min onkel kun er 3 steg fra Kevin Bacon.

 

 

https://oracleofbacon.org/movielinks.php    Skal være bilde her, men kom ikke opp. så dette er linken

 

 

 

 

 

 

 

Mange har utført dette eksperimentet selv og funnet ut at det faktisk stemmer at alle i verden er kun 6 steg fra hverandre. Det var en person som het Milgram som først fant ut av dette. Han sendte ut brev med instruksjoner til personer han kjente rundt om i USA. Dette brevet skulle til en bestemt person og han ville se hvor mange steg det tok før det nådde målpersonen. Det han lærte ut fra dette eksperimentet var at de personene du kjenner godt, har en sterk forbindelse med, kjenner de samme personene som du gjøre og brevet vil derfor ikke ha kommet frem. Det lureste å gjøre var å sende brevet til personer du har en svak forbindelse med og instruere de til å gjøre det samme. På denne måten risikerer man ikke at brevet ikke skulle ha kommet frem ved få steg. Det Milgram fant ut etter dette eksperimentet er at det i gjennomsnitt er 6 steg mellom alle i verden.

I ettertid har denne teorien blitt testet flere ganger og gang på gang viser det seg at det er rett. Noen som testet denne teorien var noen fra Columbia University. Mer enn 60 000 fra 166 forskjellige land deltok i eksperimentet.  Målpersonene ble valg ut tilfeldig og det var 18 stykker. Deltakeren fikk hver sin målperson som skulle få emailen. De ble oppfordret til å sende mailen til personen som de mente kunne være nærmere målpersonen enn de selv. Forskerne fant ut at det som regel tok 4 til 7 personer før målpersonen fikk mailen.  (Will Knight, 2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur

Knight, Will (2003) Email experiment confirms six degrees of separation, New scientist [Internett] 7.august.2003. Tilgjengelig fra: https://www.newscientist.com/article/dn4037-email-experiment-confirms-six-degrees-of-separation/ [Lest 30.10.17]

https://oracleofbacon.org/movielinks.php (Skjermutklipp)