Sosiale nettverk sin effekt på våre liv

Kommer til å diskutere hvordan sosiale medier påvirker oss når det kommer til hverdagen, når det gjelder reklame samt kontakter og se litt mer i dybden på hvordan dette fungerer og blir brukt i praksis. Avslutter med hva som er positivt med det samt negativt med aspektet når det kommer til sosiale medier og dens integrasjon i samfunnet.

Reklame

Sosiale nettverkssider har blitt en integrert del av mange brukeres daglige rutiner når man går innpå internettet. Kommersielle bedrifter har vært raske til å gjenkjenne dette og oppretter deretter profiler for mange av sine produkter og tjenester. Kommersielle bedrifter bruker sosiale nettverksprofiler til målrettet bruk og samhandling mot potensielle kunder, samt å gi en inngangsport for brukere av produktet eller tjenesten for å samhandle med hverandre. Mange kommersielle bedrifter bruker statistikken fra produktets eller tjenestens sosiale nettverksprofil til å utnytte populariteten og suksessen til produktet eller tjenesten som vises. De vil bruke statistikk som antall venner, antall daglige besøk, antall interaksjoner og andre lignende målinger for å kvantifisere deres krav. Disse statistikkene er ofte ikke en klar indikasjon på produktets sanne popularitet og suksess.

Bilde: https://ibb.co/g2un0w

Brukere får informasjonen sin lagret fra alle avgjørelser de gjør på nettet via Google sine UTM parametere. Utgangspunktet er at om et innhold blir delt eller publisert, så anskaffer algoritmen innholdet av hva brukeren delte eller publiserte. Deretter viser algoritmen for den potensielle kunden selektiv reklame. Dette kan man se ved å gå gjennom «feeden» på facebook. Hvis denne brukeren ignorer reklamen vil algoritmen vise den i mindre grad eller fjerne den, men hvis den potensielle kunden reagerer med å trykke på den vil den bli vist mer hyppig til brukeren. Algoritmen lager da sterke og svake forbindelser mellom produkter i henhold til brukeren. Med dette dannes det et virtuell nettverk av noder der forbindelser til produkter og venner blir kartlagt med forskjellige forbindelser (K, Murray, Launchdm, 2017).

Kontakter

Når vi ser på kontakter tenker man på et nettverk er sammensatt av flere objekter som er koblet sammen. Nettverket består av kontakter man kjenner samt klynger og dens forbindelse. Forbindelsene har store tilknyttinger som forbinder mindre tilkoblede mennesker. Noen av menneskene er helt på kanten av nettverket og er mindre tilkoblet forbindelsene, mens det finnes mennesker som er helt kuttet av. Det sosiale nettverket sine kontakter kan man generelt reise til hvilket som helst punkt i nettverket, uansett hvor du befinner deg i nettverket. Der vil noen ruter være mer effektive og direkte, mens andre vil kreve flere endringer mellom ulike linjer.

Bilde: https://ibb.co/keUsYG

Det finnes noe som heter sterke og svake forbindelser. Sterke forbindelser er noen man kjenner veldig bra og hvor man mest sannsynlig deler mange kontakter. De som man har sterke forbindelser med har man som oftest mye til felles med, som ideer og interesser. Svake forbindelser er en bekjent som kan være noen du kjenner via andre venner eller bare møtt tilfeldig. Dere har ikke mange kontakter til felles og nettverkene deres overlapper ikke mye, om det i hele tatt gjør det. Hvis du mangler svake forbindelser mangler du tilgang til nye muligheter, ideer samt folk som er forskjellige i henhold til deg. Den instinktive bruk av nettverket er faktisk en refleksjon av verdien av svake og sterke forbindelser og hvor de passer hensiktsmessig inn i ditt sosiale nettverk (T, Stone, Medium, 2017).

Husk at sosiale medier egentlig ikke handler om teknologi, men psykologi og vitenskap. Kommersielle bedrifter prøver å forstå brukere og hvordan deres sinn fungerer er kritisk viktig for økt engasjement. Ved at brukere deler, liker, kommentere og anbefaler, spres informasjonen mellom forbindelser mest vanlig gjennom de sterke forbindelsene. Dette gjør at reklamer når personer som algoritmen ellers ville ha identifisert som ikke en potensiell kunde. Sosialpsykologi og sosial nettverksteori gjør dette mulig.

Kilder:

Murray, K. (2017) Social Media Marketing: Is it an Art or a Science?. Launchdm [Internett], 25. Juli Tilgjengelig fra: <https://launchdm.com/science-social-media-marketing.htm> [11.11.2017].

Stone, T. (2017) You Thought You Knew About Social Networks. Medium [Internett], 12. Oktober. Tilgjengelig fra: <https://medium.com/s/social-network-theory/you-thought-you-knew-about-social-networks-50f2937fdc1a> [11.11.2017].