Homophily- Social networks in the workplace

When we look at social networks, and the individuals the social networks are consisting of. We can see that the individuals often relate to certain characteristics. These can be for example their values, previous education, which language they speak, behaviour patters and any type of groupings and similarities. When we notice the how and the…

Behaviour of social contagion in social networks

First I am going to explain what social contagion is and give an example of it. Then we can look into how it affects our world today and our daily lives, again with some examples. Then we’ll look into how social contagion fits in with ‘close’ social networks, by that i mean social networks where…

Nettverk av Nasjoner

Introduksjon til SNA på nasjonsskala Mange som kommer bort i verktøyene man benytter innenfor analyse av sosiale nettverk vil kanskje sitte igjen med en smak av grafstrukturer bestående av små, enkeltfassetterte enheter kalt noder, og kanter som beskriver disses ene, binære egenskap. Dette være seg venn/fiende, medlem/ikke medlem osv. Man vil se strukturen som stabil…

Hvor sentral er Kevin Bacon i Hollywood?

    Kevin Bacon er en populær skuespiller i Hollywood. Han har vært med i mange velkjente filmer som blant ande gjennombruddet med filmen Footloose, verdensrom eventyret Apollo 13, krimmysteriet Mystic River og blockbusteren X-men – First Class. Kevin Bacon er så sentral i I Hollywood at han har fått en egen teori/spill oppkalt etter…

Auction house driven digital economy

To understand the basics behind the three games I’m going to use as examples with auction based economy I provided links to read about the core mechanics: Diablo III Path of Exile(PoE) World of Warcraft(WoW) I also provide a basic introduction to online auctions where I will concentrate on the Vickrey auction: Online auction Now…

Tesla Supercharger – Et nettverk av ladestasjoner

  https://www.dropbox.com/s/mfl4xjeul39n4g5/TeslaSuperchargerNetwork.png?dl=0 (Figur 1: Supercharger-Nettverk) Jeg har laget en urettet graf av Teslas «Supercharger» ladestasjoner, som er spredd rundt i Norge.  Jeg valgte å utelukke de nordligste ladepunktene for å få en mer oversiktlig graf, ettersom det er få ladestasjoner lengre nord, og store avstander imellom. Grafen inkluderer de 25 sørligste ladestasjonene av totalt 34…

Mixed Strategy: A penny for your thought

There are games with no Nash equilibrium at all. For such games, we will make predictions about players’ behavior by enlarging the set of strategies to include the possibility of randomization; once players can behave randomly, one of john Nash’s main result establishes that equilibria always exist (Easley and Kleiberg, 2010, p.173). To prove this…

Informasjonsflyt og maktfordeling i systemutvikling

“Programming is a social activity.” – Robert C. Martin Systemutviklingsmetoder som brukes innen programvareutvikling kan deles inn i to hovedkategorier, tradisjonelle og agile metoder. Når en snakker om forskjellene mellom disse metodene er ikke vanlig å sette fokus på de sosiale nettverkene som formes. kan det sosiale nettverket som formes brukes til å forklare noe…

Sosial nettverksteori i hverdagen

I dette innlegget skal jeg skrive litt om hvordan sosial nettverksteori kan trekkes inn i hverdagen, for etter hvert som høsten har gått og vi er blitt bedre kjent med emnet har det vært lettere å trekke paralleller til hverdagen. Mye av det som blir tatt opp på forelesningene er gjerne i et mye større…

Spillteori og klimapolitikk

Spillteori er en teori som brukes for å simulere både atferd og valgsituasjoner for deltakere/personer som står ovenfor bestemte handlingsalternativer. Hver og en deltaker handler med eller uten informasjon om de andre deltakerne sine strategier. Teorien forsøker å forstå de individuelle valgene og gruppeatferd i strategiske situasjoner. (Spillteori, 2017). Teorien har et sett av deltakere…