Homophily i festlige sammenkomster

“Like Peas in a pod”, er et bra eksempel til å forklare homophily. Vi har en tendens til å bli tiltrukket av personer med lignende synspunkter. Er det en forbindelse mellom mennesker og festligheter som tiltrekker to mennesker sammen? Stemmer det at alkohol og festligheter må være i omgivelsen for at to mennesker skal bli…

Nettverksanalyse og Sosial Kapital

Den amerikanske sosiologen James Coleman utforsket sammenhengen mellom det sosiale nettverket en barneskole elev og hans foreldre var en del av og den sosiale kapitalen de hadde tilgang til (Appelrouth, Edles, 2012, s. 455). Han kom frem til at det var en sterk samenheng mellom det han kalte “intergenerasjonell lukning” av nettverket og konformitet med prestasjonsfremmende…

Dine svake relasjoner kan være de viktigste.

Mark Granovetter skriver i «Notes on the strength of weak ties»(Granovetter, 1983) at vi som mennesker har svake og sterke relasjoner i vår sosiale omgangskrets. Et av argumentene vi vil se nærmere på er paradokset styrken til svake relasjoner; «Det er personene vi er minst tilkoblet til som gir oss de største mulighetene». Dette kan…

What social networks can tell about a person

What social networks can tell about a person   gha029   Social networks are important for us. We are all a part of different social networks, and we have different roles in different networks. They influence our health and functionality in society, and they can tell something about our economic status, number of friends (popularity)…

Epidemier i sosiale nettverk

For å forstå spredning av epidemier i sosiale nettverk må vi være klar over at det avhenger både av hvordan individuelle noder i nettverket oppfører seg, men også av hvordan nettverket er strukturert(i hvilken grad nodene er koblet sammen via kanter, homophily etc). På grunn av allsidigheten nettverksteori gir har det blitt brukt til å…

Spillteori i bilkjøp

Hvis man en gang skal kjøpe seg en bil, så vil man selvfølgelig kjøpe bilen det stedet man får den til den beste prisen. Dette er det Bruce Bueno de Mesquita (2016, Big Think) har tenkt ut en god løsning på ved bruk av spillteori. Han mener at hvis du som kjøper, gjør hjemmeleksen og…

Consequences of homophily in online networks

Consider yourself and your closest group of friends. The chances are high that you and your friends are similar in several aspects; you share a common interest, you might be the same age, maybe you are coworkers, or maybe you live in the same city. This is an essential principle in social networking theory called…