Spillteori i onlinespill

I lagbaserte online-spill vil man være i en situasjon hvor man i nåden av sine ofte tilfeldig tildelte lagkamerater. Som diskutert i ‘Game Theory in Video Games: How You’re in a Prisoner’s Dilemma’ (2012, TheRealHumanzeell), kan slike spill lett tilpasses fangens dilemma-lignende situasjoner. Her har forfatteren satt opp ett eksempel med denne gevinst-matrisen: Lagkamerater/Spiller Støtte…

Microtransaction outrage – A case of information cascade

On the 11th of November a highly anticipated video game called Star Wars: Battlefront 2 was released. This is a game that was known to have implemented something called “microtransactions”, a feature found mostly in games that are free-to-play. Microtransactions refer to having the ability to buy various items within the game, some of which…

FAKE NEWS om triadisk lukking

Denne lille teksten skal handle om triadisk lukking, og for å kunne forklare hva triadisk lukking er, så må vi først se på hva sterke og svake bånd er. Så hva er bånd, og hva gjør dem sterke eller svake, la oss si at vi har et sosialt nettverk, et nettverk av elever i en…

Svake forbindelser i sosiale medier

I denne bloggposten kommer jeg til å diskutere hvordan svake forbindelser (“Weak ties”) er blitt mer synlig for oss gjennom sosiale medier, som Facebook, og hvilke betydning det kan ha, i forhold til tiden før sosiale medier. Jeg kommer da til å ta utgangspunkt i de svake forbindelsene man følger og er “venn” med på…

Homophily, love of the same

Every individual in a social network has relations to other individuals because of characteristics such as values, education, language, behaviour and so on. Similarities between characteristics in individuals can often affect a connection or tie. People often get their best friends at school, work or other places they spend a lot of time doing activities.…

Influencers and Contagion in Social Medias

Origin The word “contagion” has its origin from around the 14th century, from Old French (contagion) and Latin (contagionem), which means “a touching, contact, contagion” (Harper, 2010). Nowadays, the word “contagion” could be used to explain “the communication of disease by direct or indirect contact”, or also in the context of an emotion, as of…

3.57 Grader separasjon

I 1929 skrev den ungarske forfatteren Frigyes Karinthy en kort-historie han kalte «Chains». I historien utfordrer den ene rollefiguren de andre. Til å finne en person på jorda han ikke kan tilkoble seg til. Ved å bruke fem eller mindre mellommenn. Dette ble opprinnelsen til teorien om seks grader av separasjon. Seks grader av separasjon…