Epidemier i sosiale nettverk

For å forstå spredning av epidemier i sosiale nettverk må vi være klar over at det avhenger både av hvordan individuelle noder i nettverket oppfører seg, men også av hvordan nettverket er strukturert(i hvilken grad nodene er koblet sammen via kanter, homophily etc). På grunn av allsidigheten nettverksteori gir har det blitt brukt til å…